ஓமான் சென்ற ரிஷாட் நாடு திரும்பினார்

  • May 7, 2019
  • 287
  • Aroos Samsudeen
ஓமான் சென்ற ரிஷாட்  நாடு திரும்பினார்

ஓமானுக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டி ருந்த அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் இன்று (07) காலை நாடு திரும்பினார்.

அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீனுடன் ஓமானுக்குச் சென்றிருந்த உயர் மட்ட அமைச்சர்கள் குழுவில் அமைச்சர்களான கபீர் காசீம், மலிக் சமரவிக்ரம ஆகியோரும் அடங்கியிருந்தனர்.

கடந்த 05ஆம், 06ஆம் திகதிகளில் ஓமானில் இடம்பெற்ற பல்வேறு உத்தியோகபூர்வ நிகழ்வுகளிலும், பேச்சு வார்த்தைகளிலும் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் உள்ளிட்ட குழுவினர் பங்கேற்றிருந்தனர்.

Tags :
comments