டன் பிரசாத், கைது செய்யப்பட்டான்

நவ சிங்களே தேசிய அமைப்பாளர் டான் பிரியசாத், கொழும்பு குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர், மீதொட்டமுல்லையில் அமைந்துள்ள அவரது வீட்டுக்குச் சென்றிருந்த போது, அவர் அங்கு இல்லாத நிலையில், வழக்கறிஞர் ஒருவர் மூலமாக டான் சர​ணடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.