19 வயதுக்கு உட்பட்ட மாகாண தொடருக்கான அணிகள் அறிவிப்பு

  • July 11, 2019
  • 275
  • Aroos Samsudeen
19 வயதுக்கு உட்பட்ட மாகாண தொடருக்கான அணிகள் அறிவிப்பு

19 வயதுக்கு உட்பட்ட மாகாணங்களுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடருக்கான குழாம்களை இலங்கை கிரிக்கெட் சபை (SLC) வெளியிட்டுள்ளது. நான்கு அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தத் தொடரில் அணி ஒன்றுக்கு தலா 15 வீரர்கள் கொண்ட குழாம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த மூன்று சகலதுறை வீரர்கள் தம்புள்ளை குழாத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதோடு, கொழும்பு இளையோர் அணியில் கொழும்பு ஸாஹிரா கல்லூரியின் மொஹமட் ஷமாஸ் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார்.

யாழ். மத்திய கல்லூரியின் விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் புனித ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் தெய்வேந்திரன் தினோசன் இருவரும் தம்புள்ளை அணியின் 15 பேர் கொண்ட குழாத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோன்று யாழ். மத்திய கல்லூரியின் மற்றொரு வீரரான கமலராசா இயளரசன் தம்புள்ளை அணியின் பதில் வீரராக சோர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

எதிர்வரும் ஜூலை 16 தொடக்கம் 23 ஆம் திகதி வரை கண்டி மற்றும் தம்புள்ளையில் இந்த போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதத்தில் நடைபெறவிருக்கும் 19 வயதுக்கு உட்பட்ட உலகக் கிண்ண போட்டி மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவிருக்கும் 19 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆசிய கிண்ண தொடர்களுக்காக தமது திறமையை காண்பிப்பதற்கு இந்த இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பாக இந்தத் தொடர் அமையவுள்ளது.

லீக் போட்டியில் ஒரு அணி மற்றைய அணியுடன் ஒரு தடவை மோதவிருப்பதோடு முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. கடைசி இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னர் மூன்றாம் இடத்திற்காக போட்டியிடவுள்ளன. அனைத்துப் போட்டிகளும் பகல் ஆட்டமாகவே நடைபெறவுள்ளன.

இந்த தொடருக்கு முன்னர் மாவட்ட மட்ட அணிகளை தேர்வு செய்வதற்கான தொடர் ஒன்று நடத்தப்பட்டிருந்தது.

சந்தூஷ் குணதிலக்க தலைமையிலான மேல் மாகாண மத்திய அணி கடந்த ஆண்டு தொடரை வென்றது. இந்த ஆண்டு கொழும்பு, கண்டி, தம்புள்ளை மற்றும் காலி அணிகள் விளையாடவுள்ளன.

இதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட போட்டிகள் Dialog TV, ThePapare.com மற்றும் MyTV இல் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படவுள்ளன.

கொழும்பு அணி

கமில் மிஷார – தலைவர் (றோயல் கல்லூரி, கொழும்பு)
மொஹமட் ஷமாஸ் (ஸாஹிரா கல்லூரி, கொழும்பு)
சொனால் தனூஷ கமகே (மஹாநாம கல்லூரி, கொழும்பு)
அஹன் விக்ரமனாயக்க (றோயல் கல்லூரி, கொழும்பு)
ஜொஹான் டி சில்வா (புனித ஜோசப் கல்லூரி, கொழும்பு)
சமிந்த விஜேசிங்க (நாலந்த கல்லூரி, கொழும்பு)
சந்தருவன் சிந்தக்க (கலஹிட்டியாவ மத்திய கல்லூரி)
அவிஷ்க லக்ஷான் (களுத்தரை வித்தியாலயம்)
டில்மின் ரத்னாயக்க (புனித தோமியர் கல்லூரி, கல்கிஸ்சை)
பிரவீன் டி சில்வா (குருகுல கல்லூரி, களனி)
லஹிரு மதுஷங்க (றோயல் கல்லூரி, கொழும்பு)
கவிந்து பத்திரண (றோயல் கல்லூரி, கொழும்பு)
ஷெவோன் டேனியல் (புனித ஜோசப் கல்லூரி, கொழும்பு)
கவீஷ துலான்ஜன (புனித அந்தோனியார் கல்லூரி, வத்தளை)
தஷிக்க நிர்மால் (லும்பினி கல்லூரி)
பதில் வீரர்கள்

தினெத் சமரவீர (நாலந்த கல்லூரி, கொழும்பு)
கிஷான் முனசிங்க (புனித தோமியர் கல்லூரி, கல்கிஸ்சை)
சுகித்த பிரசன்ன (புனித செபஸ்டியன் கல்லூரி, மொரட்டுவ)
ஷெஹான் பெர்னாண்டோ (புனித பெனடிக்ட் கல்லூரி, கொட்டஹேன)
பவந்த வீரசிங்க (மஹாநாம கல்லூரி, கொழும்பு)

காலி அணி

தவீஷ அபிஷேக் – தலைவர் (ரிச்மண்ட் கல்லூரி, காலி)
நவோத் பரணவிதான (மஹிந்த கல்லூரி, காலி)
பவன் ரத்னாயக்க (மஹாநாம கல்லூரி, கொழும்பு)
சேத்தக தெனுவன் (புனித செர்வஷியஸ் கல்லூரி, கொழும்பு)
முதித்த லக்ஷான் (டி.எஸ். சேனநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு)
அஷேன் டில்ஹார (புனித ஜோன்ஸ் கல்லூரி, பாணந்துறை)
சதுன் மெண்டிஸ் (ரிச்மண்ட் கல்லூரி, காலி)
துனித் வெல்லாலகே (புனித ஜோசப் கல்லூரி, கொழும்பு)
ரவீன் டி சில்வா (நாலந்த கல்லூரி, கொழும்பு)
அம்ஷி டி சில்வா (ரிச்மண்ட் கல்லூரி, காலி)
ஜேதேஷ் வாசல (நாலந்த கல்லூரி, கொழும்பு)
கவிந்த டில்ஹார (ரெவன்த கல்லூரி, பலப்பிட்டிய)
தெவின் அமரசிங்க (புனித தோமியர் கல்லூரி, பண்டாரவலை)
சமித் இசுரு (கரன்தெனிய மத்திய கல்லூரி)
சிஹான் கலிந்து (புனித செர்வஷியஸ் கல்லூரி, மாத்தறை)
பதில் வீரர்கள்

ஹசித்த ராஜபக்ஷ (தர்மாசோக்க கல்லூரி, அம்பலாங்கொடை)
பாக்ய எதிரிவீர (ராஹுல கல்லூரி, மாத்தறை)
கேஷர நுவந்த (புனித செர்வஷியஸ் கல்லூரி, மாத்தறை)
ஜீவக்க சஷீன் (தேவபத்திரன கல்லூரி, இரத்தினபுரி)
லேஷான் கனுல (டி.எஸ். சேனநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு)
கண்டி அணி

ருவன் பீரிஸ் – தலைவர் (திரித்துவக் கல்லூரி, கண்டி)
கமிந்து விக்ரமசிங்க (புனித அந்தோனியார் கல்லூரி, கண்டி)
அவிஷ்க பெரேரா (நாலந்த கல்லூரி, கொழும்பு)
உமயங்க சுவாரிஸ் (புனித தோமியர் கல்லூரி, கல்கிஸ்சை)
ரவிந்து ரத்னாயக்க (இசிபத்தன கல்லூரி, கொழும்பு)
சமோத் சந்தரு (பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி)
அவிஷ்க தரிந்து (புனித அந்தோனியார் கல்லூரி, வத்தளை)
கவிந்து நதீஷன் (தர்மாசோக்க கல்லூரி, அம்பலாங்கொடை)
ரொஷான் சஞ்சய (திஸ்ஸ மத்திய கல்லூரி)
சுபானு ராஜபக்ஷ (மஹிந்த கல்லூரி, காலி)
மதீஷ பத்திரண (ரன்பிம றோயல் கல்லூரி, கண்டி)
சசித்த ஹிருனிக்க (புனித அந்தோனியார் கல்லூரி, கண்டி)
அபிசேக் ஆனந்தகுமார் (திரித்துவக் கல்லூரி, கண்டி)
லொஹான் ஆரோஷ (தர்மாசோக்க கல்லூரி, அம்பலாங்கொடை)
துனித் ஜயதுங்க (புனித செபஸ்டியன் கல்லூரி, மொரட்டுவ)

பதில் வீரர்கள்

கவிஷ்க டில்ஹார (வித்தியார்த்த கல்லூரி, கண்டி)
ரனுக்க சமரரத்ன (திரித்துவக் கல்லூரி, கண்டி)
கல்பன ஆதித்ய (டி.எஸ். சேனநாயக்க கல்லூரி, அம்பாறை)
எஸ். சகிர்தன்
பசிந்து டில்ஹார (திருகோணமலை சிங்கள பாடசாலை)
தம்புள்ளை அணி

நிபுன் தனஞ்சய – தலைவர் (புனித ஜோசப் வாஸ் கல்லூரி, வென்னப்புவ)
ரவிந்து ரசன்த (புனித தோமியர் கல்லூரி, கல்கிஸ்சை)
முதித பிரேமதாச (மலியதேவ கல்லூரி, குருநாகல்)
தினெத் ஜயக்கொடி (புனித ஜோசப் கல்லூரி, கொழும்பு)
லேஷான் அமரசிங்க (இசிபத்தன கல்லூரி, கொழும்பு)
லக்ஷான் கமகே (புனித ஜோசப் கல்லூரி, கொழும்பு)
திலும் சுதீர (ரிச்மண்ட் கல்லூரி, காலி)
அஷேன் டானியல் (புனித ஜோசப் கல்லூரி, கொழும்பு)
விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் (யாழ். மத்திய கல்லூரி)
நவீன் பெர்னாண்டோ (மாரிஸ் ஸ்டெல்லா கல்லூரி, நீர்கொழும்பு)
யசிரு ரொட்ரிகோ (புனித தோமியர் கல்லூரி, கல்கிசை)
தெய்வேந்திரன் தினோசன் (புனித ஜோன்ஸ் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்)
சுபுன் சுமனரத்ன (மலியதேவ கல்லூரி, குருநாகல்)
நிம்னக்க ஜயதிலக்க (புனித அந்தோனியார் கல்லூரி, கட்டுகஸ்தொட்ட)
சுதீர வீரரத்ன (தேவபத்திராஜா கல்லூரி, ரத்கம)
பதில் வீரர்கள்

கமலராசா இயளரசன் (யாழ். மத்திய கல்லூரி)
அஷ்மிக்க இந்தமல்கொட (அநுராதபுர சென்ட்ரல்)
டிலான் இஷார
பசிந்து சாமிக்க (ஸ்ரீ சுபுத்தி தேசிய பாடசாலை, கோட்டே)
ஹசித்த கௌஷான்

Tags :
comments