முஸ்லிம் நபருடைய ஆட்டோ, மோட்டார் கைக்கிள்களுக்கு தீ வைப்பு

  • August 30, 2019
  • 198
  • Aroos Samsudeen
முஸ்லிம் நபருடைய ஆட்டோ, மோட்டார் கைக்கிள்களுக்கு தீ வைப்பு

இன்று வெள்ளிக்கிழமை -30- அதிகாலை 03.00 மணியளவில் ஆனமடுவ, சங்கட்டிக்குளம் பகுதியில் நியாஸ் என்பவருக்கு சொந்தமான ஆட்டோ ஒன்றும் 2 மோட்டார் சைக்கிளும் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tags :
comments