ரஞ்சன் ராமநாயக்க எம்.பி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

  • January 4, 2020
  • 360
  • Aroos Samsudeen
ரஞ்சன் ராமநாயக்க எம்.பி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க அனுமதியின்றி பிஸ்டல் ஒன்றை வைத்திருந்தமைக்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Tags :
comments