ஜனாதிபதியை சந்தித்தார் மைக்பொம்பியோ

  • October 28, 2020
  • 110
  • Aroos Samsudeen
ஜனாதிபதியை சந்தித்தார் மைக்பொம்பியோ

இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் மைக்பொம்பியோ இலங்கை ஜனாதிபதியை  சந்தித்து பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.

Tags :
comments