பிரான்சில் கடும் குளிரில் இலங்கையின் ஜனாஸா எரிப்புக்கு எதிராக, உணர்வு ரீதியான போராட்டம் ஆரம்பம் (படங்கள்)

  • December 20, 2020
  • 131
  • Aroos Samsudeen
பிரான்சில் கடும் குளிரில் இலங்கையின் ஜனாஸா எரிப்புக்கு எதிராக, உணர்வு ரீதியான போராட்டம் ஆரம்பம் (படங்கள்)

பிரான்ஸ்  நாட்டின் புகழ்பெற்ற சுதந்திர சதுக்கத்திற்கு அருகாமையில், தற்போது 19.12.2020 கடும் குளிரில் இலங்கையின்  ஜனாஸா எரிப்புக்கு எதிராக போராட்டம் ஆரம்பமாகியுள்ளது.

Tags :
comments