மூன்று ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் களம் பெஸ்ட் இணையத்தளம்

  • January 21, 2016
  • 748
  • Aroos Samsudeen

மக்களுக்கான ஊடகப்பயணத்தில் கடந்த மூன்று வருடங்களாக அர்ப்பணிப்புகளைச் செய்தும் சவால்களைக் கடந்தும் இயலுமான சாதனைகளை களம் பெஸ்ட் இணையத்தளம் பதித்துள்ளது.

நான்காவது ஆண்டில் இன்னும் புதிய மாற்றங்களுடன் பயணிக்கக் காத்திருக்கின்றது. நமது சமூகத்தின் உரிமைக்குரலை முன்னிறுத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்ட களம் பெஸ்ட் தேசிய ஒற்றுமைக்கும் களம் அமைத்திருக்கின்றது. மக்களுக்கான ஆட்சிக்கு மக்களின் குரலாக களத்தில் நின்று நியாயங்களை எடுத்துரைத்திருக்கின்றது.

எந்த சக்திகளுக்கோ அல்லது அமைப்புகளுக்கோ பக்கம் சாராமல் இயலுமான வரையில் களம் பெஸ்ட் பயணித்திருக்கின்றது என்ற திருப்தி எங்களிடம் இருக்கின்றது. எதிர்வரும் காலங்களிலும் அதனை முன்கொண்டு செல்வோம்.

எங்களது வளர்ச்சியில் பெரும் பங்காற்றி ஊக்கப்படுத்திய பெருமதி மிக்க வாசகர்கள்,பார்வையாளர்கள்,விளம்பரதாரர்கள் எல்லோருக்கும் எமது நன்றிகள் உரித்தாகும்.

Tags :
comments