விளையாட்டு மற்றும் தேகாரோக்கிய மேம்பாட்டு தேசிய வாரம்

  • January 25, 2016
  • 566
  • Aroos Samsudeen

விளையாட்டு மற்றும் தேகாரோக்கிய மேம்பாட்டு தேசிய வாரம்

விளையாட்டு மற்றும் தேகாரோக்கிய மேம்பாட்டு தேசிய வாரத்தை முன்னிட்டு இன்று(25) நாடளாவிய ரீதியில் அரச நிறுவனங்கள், காரியாலயங்கள், அமைச்சுக்கள் என்பவற்றில் உடற் பயிற்சி ஆரம்ப நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

ஜனாதிபதி செயலகத்தினதும், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சினதும் வழிகாட்டலில் இன்று 25ம் திகதி தொடக்கம் 30ம் திகதி வரை விளையாட்டு மற்றும் தேகாரோக்கிய மேம்பாட்டு தேசிய வாரம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் நாடளாவிய ரீதியில் விசேட விளையாட்டு போட்டி நிகழ்ச்சிகளும் உடல் ஆரோக்கிய நிகழ்வுகளும் இடம்பெறவுள்ளன.

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் முன்மொழிவில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர, பிரதி அமைச்சர் எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் ஆகியோரின் பங்களிப்பில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு முன்னடுத்துள்ள இந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் இக்காலத்திற்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு திட்டமாகப் பார்க்கப்படுகின்றது.

தொற்றா நோயிலிருந்து ஒவ்வொருரையும் பாதுகாப்பதுடன் அரச நிர்வாகத்துறையை வினைத்திறன் மிக்கதாக ஆக்குவதற்கும் தேகாரோக்கியத்தை கடைப்பிடிப்பதற்கான இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்ந்தும் முன்னடுக்கப்பட வேண்டும்.

அரசாங்கம் சுற்றுநிருபம் அனுப்பியதற்காக அதனை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற மனநிலையிலிருந்து மாறி நமக்காகத்தான் இத்திட்டத்தை அரசு நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது என்பதை சரியான முறையில் அரசாங்க ஊழியர்கள் விளங்கிக் கொள்வார்களாயின் பெரிதும் உடற் பாதுகாப்பில் நன்மையடையலாம்.

Tags :
comments