உங்களுடைய அணைத்து மடிகணினி(Laptops) களையும் தொடுதிரை கணணியாக(Touch Screen) பயந்தப்டுத்த புதிய கருவி

  • February 1, 2016
  • 713
  • Aroos Samsudeen

உங்களுடைய அணைத்து மடிகணினி(Laptops) களையும் தொடுதிரை கணணியாக(Touch Screen) பயந்தப்டுத்த புதிய கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ இணைப்பு உங்களுக்காக

Tags :
comments