நல்லாட்சியில் சுதந்திர தினம் களம் பெஸ்ட் ஆசிரியர் தலையங்கம்

  • February 4, 2016
  • 492
  • Aroos Samsudeen

(களம் பெஸ்ட் ஆசிரியர் தலையங்கம்)

இலங்கையின் 68 ஆவது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடுகின்ற இலங்கை மக்கள் அனைவருக்கும் களம் பெஸ்ட் இணையத்தளம் தமது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.

இலங்கை மக்கள் அணைவரும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டாடுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக சுதந்திர தினம் இன்று மாறியுள்ளது. பல்வேறு கெடுபிடிகள் நிறைந்த காலமாக கடந்தகால ஆட்சி இருந்து வந்தது. புதிய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் தோற்றத்தின் மூலம் இன்று மக்கள் உண்மையான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிக்கின்ற நிலை நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளது.

வடக்கில் ஒரு கொள்கையும் தெற்கில் ஒரு கொள்கையும் என்கின்ற நிலைப்பாடுகள் மாறி முழு இலங்கையும் ஒரே கொள்கையின் கீழ் பயணிக்கின்றது என்கின்ற சந்தோசம் இன்றைய சுதந்திர தினத்தில் காணப்படுகின்றது.

சுதந்திரமான கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியாது, மாற்று அரசியல் செய்வதற்கான தடைகள், ஊடக அடக்குமுறைகள், கொலைகள்,கடத்தல்கள், அச்சுறுத்தல்கள் என்று இருந்து வந்த நாட்டின் நிலவரம் இன்று முற்றாக மாறியுள்ளது.

தங்களது கருத்துக்களை சுதந்திரமாக முன்வைக்கக் கூடிய நிலை காணப்படுகின்றது. ஜனாதிபதி, பிரதமர் விமர்சிக்கப்படுகின்றார்கள், ஊடகங்கள் சுதந்திரமாக எழுதுகின்றன. அரசியல் கட்சிகள் தங்களது செயற்பாடுகளை அச்சமில்லாமல் மேற்கொள்கின்றனர், நீதித்துறை சுதந்திரமாக இயங்குகின்றது. தொழிலாளர்கள் தங்களது உரிமைக்காக போாராட்டங்களை முன்னடுக்கின்றனர் இவ்வாறான ஒரு நிலை இலங்கையில் காணப்படுவது இலங்கையர் ஒவ்வொருவரும் சந்தோசப்படுகின்ற விடயமாகும்.

இன்று இலங்கையில் காணப்படுகின்ற சுதந்திரம் எதிர்வரும் காலங்களிலும் நீடிக்க வேண்டும் என்பதே எல்லோரினதும் வேண்டுதலாகும்.

புதிய அரசியலமைப்பு மாற்றம், சிறுபான்மையினருக்கான தீர்வுத்திட்டங்கள் என்பனற்றில் அரசாங்கம் முன்னடுக்கும் நடவடிக்கைகள் சிறுபான்மையினர் மத்தியில் எவ்வாறான தாக்கங்களை கொண்டு வரப்போகின்றது என்கின்ற விடயம் மிக முக்கியமாகும்.

சிறுபான்மையினருக்கு நடந்த அநீதிகளுக்கு எதிராகவே பல போராட்டங்கள் நாட்டில் ஏற்பட்டிருந்தது. அந்த விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டு செயற்படுவதன் மூலமே நாட்டில் நிரந்தரமான சுதந்திரத்தை வெற்றி கொள்ள முடியும்.

இன்றைய சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடும் நாம் எல்லோருக்கும் உண்மையான ஒழுக்கப்பண்பாடும் அறிவுபூர்வமானதும் சமத்துவமானதுமான சேவையை வழங்க எம்மை நாம் அர்ப்பணிப்போம்.

Image title

Tags :
comments