இரு­தய நோய்க்­குள்­ளா­ன­வர்­க­ளுக்கு உதவும் விற்­றமின் டி :புதிய மருத்­துவ ஆய்வு

  • April 6, 2016
  • 774
  • Aroos Samsudeen

Image title

இரு­தய நோயால் பாதிக்­கப்­பட்ட மக்­க­ளுக்கு விற்­றமின் டி ஆனது பெரிதும் உத­வு­வ­தாக புதிய ஆய்­வொன்று கூறு­கி­றது.

சுமார் 70 வய­து­டைய மார­டைப்­புக்­குள்­ளான 163 பேரிடம் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட மேற்­படி ஆய்வின் பிர­காரம் சூரிய ஒளியி­லி­ருந்து கிடைக்கப் பெறும் விற்­றமின் டி போஷ­ணை­யா­னது உட­லெங்கும் குரு­தியை விநி­யோ­கிப்­ப­தற்­கான அவர்­க­ளது இரு­த­யத்தின் ஆற்­றலை அதி­க­ரிப்­பது கண்­ட­றி­யப்­பட்­டுள்ளது.

லீட்ஸ் போதனா வைத்­தி­ய­சா­லையைச் சேர்ந்த குழு­வி­னரால் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட இந்த ஆய்வின் முடி­வுகள் சிக்­காகோ நகரில் திங்­கட்­கி­ழமை இடம்­பெற்ற அமெ­ரிக்க இரு­த­ய­வியல் கல்­லூ­ரியின் 65 ஆவது வரு­டாந்த உச்­சி­மா­நாட்டில் சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­டன.

விற்­றமின் டி போஷணை ஆரோக்­கி­ய­மான எலும்­புகள் மற்றும் பற்­க­ளுக்கு அவ­சி­ய­மா­க­வுள்­ள­துடன் முழு உட­லி­னதும் நல­னுக்கு மிகவும் அத்தியாவ­சி­ய­மானதாக கரு­தப்­ப­டு­கி­றது. எனினும் பலர் இந்தப் போஷ­ணையை போதி­ய­ளவில் பெறா­துள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

வய­தா­ன­வர்கள் சூரிய ஒளியில் நட­மா­டு­வது மிகவும் குறை­வாக உள்­ள­துடன் சூரிய ஒளியைப் பயன்­ப­டுத்தி விற்­றமின் டி போஷ­ணையை உற்­பத்தி செய்­வ­தற்­கான அவர்­க­ளது தோலின் ஆற்­றலும் மிகவும் குறை­வா­க­வுள்­ள­தாகக் கூறிய இந்த ஆய்வில் பங்­கேற்ற இரு­த­ய­வியல் நிபு­ண­ரான மருத்­துவ கலா­நிதி கிளோஸ் விட், தாம் ஆய்வில் பங்­கேற்ற வயோ­தி­பர்­களில் ஒரு பகு­தி­யி­ன­ருக்கு வரு­ட­மொன்­றுக்கு தின­சரி 100 மைக்­ரோ­கிராம் விற்­றமின் டி மாத்­தி­ரை­யையும் மற்­றைய பகு­தி­யி­ன­ருக்கு மருந்­தற்ற இனிப்பு மாத்­தி­ரை­யையும் வழங்கி இந்த ஆய்வை மேற்­கொண்­ட­தாக தெரி­வித்தார்.

இதன் போது விற்­றமின் டி மாத்­தி­ரையை உள் எடுத்­த­வர்­களின் இரு­த­யத்தின் குரு­தியை உட­லெங்கும் விநி­யோ­கிக்கும்

ஆற்­ற­லா­னது 26 சதவீதத்­தி­லி­ருந்து 34 சத வீதமாக அதிகரிக்கின்றமை அவதானிக்கப் பட்டுள்ளது. விற்றமின் டியை சூரிய ஒளி யிலிருந்து மட்டுமல்லாது எண்ணெய்த் தன்மையான மீன்கள், முட்டைகள் மற்றும் காலை நேர தானிய (சீரியல்) உணவுகள் என்பவற்றிலிருந்தும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் .

ஆரோக்­கி­ய­மான வய­தா­ன­வர்­களில் இரு­த­யத்தின் குருதி விநி­யோக ஆற்றல் 60 சத­வீ­தத்­துக்கும் 70 சத­வீ­தத்­துக்கும் இடைப்பட்­ட­தாகவுள்ளது.

Tags :
comments