முஸ்லிம் காங்கிரஸின் சொத்து விபரங்களில் தில்லு முள்ளு? பசீர் ஹக்கீமுக்கு கடிதம்

  • July 15, 2016
  • 1088
  • Aroos Samsudeen

Image title

எம்.சஹாப்தீன் –

மு.காவின் தவிசாளர் கட்சியின் சொத்துக்கள் குறித்து தமக்குள்ள சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்குமாறு மு.காவின் தலைவர் ரவுப் ஹக்கீமுக்கு அவசரக் கடிதமொன்று எழுதியுள்ளார். அக்கடிதத்தின் பிரதிகள் உயர்பீட உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அக்கடிதத்தினை எமது வாசகர்களுக்கு தருகின்றோம்.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

நன்றி.முரசு

Tags :
comments