பாலமுனை பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்ற ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தொழுகை

  • September 12, 2016
  • 718
  • Aroos Samsudeen

Image title

(பைசல் இஸ்மாயில்)

இன்று காலை அம்பாறை, பாலமுனை பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்ற ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தொழுகை ( படங்கள்)

Image title

Image title

Image title

Tags :
comments