தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வித்துறை பதில் பணிப்பாளராக எஸ்.எம்.பீ.ஆஸாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

  • July 16, 2019
  • 403
  • Aroos Samsudeen
தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வித்துறை பதில் பணிப்பாளராக எஸ்.எம்.பீ.ஆஸாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வித்துறை பதில் பணிப்பாளராக ஒலுவிலைச் சேர்ந்த எஸ்.எம்.பீ.ஆஸாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் எம்.எம்.எம்.நாஜீம் அவர்களினால் இவருக்கான நியமனக் கடிதம் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் உடற்கல்வித்துறை போதனாசிரியராக கடந்த ஆறு வருடங்களாகக் கடமையாற்றி வரும் எஸ்.எம்.பீ.ஆஸாத் சீனாவின் ஹெனான் பல்கலைக்கழகத்தில் உடற்கல்வித்துறை முதுமானிப்பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

அம்பாரை மாவட்டத்தில் விளையாட்டு உத்தியோகத்தராகவும், மாவட்ட விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாளராகவும் எஸ்.எம்.பீ.ஆஸாத் கடமையாற்றியாற்றியுள்ளார்.

வலைப்பந்து மற்றும் கராத்தே விளையாட்டில் மாவட்ட பயிற்றுவிப்பாளராக செயற்பட்டுள்ளார்.

விளையாட்டுத்துறையில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்ட இவர் மாகாணம் மற்றும் தேசிய மட்டப்போட்டிகளில் பல வெற்றிகளைப் பெற்றிருக்கின்றார்.

ஒலுவில் கெஸ்டோ விளையாட்டுக் கழகத்தின் தலைவரான எஸ்.எம்.பீ.ஆஸாத் இளை மறை காயாக உள்ள பல விளையாட்டு வீரா்களுக்கு பயிற்சியளித்து தேசிய மட்டத்தில் பிரகாசிக்கச் செய்துள்ளார்.

ஒலுவில் பிரதேசத்தின் ஓய்வு பெற்ற அதிபர் மர்ஹூம் புஹாரி அவர்களின் புதல்வரான எஸ்.எம்.பீ.ஆஸாத் ஆர்ப்பாட்டமில்லாத, பக்குவமான விளையாட்டுத்துறை பொறுப்பாளராவார்.

உடற்கல்வித்துறை பதில் பணிப்பாளராக நியமனம் பெற்றுள்ள எஸ்.எம்.பீ.ஆஸாத் அவர்களுக்கு எமது லக்கி விளையாட்டுக் கழகம் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.

Tags :
comments