பதவி துறக்கவுள்ள 5 முக்கிய இளம் அரசியல்வாதிகள் – கிழக்கு முதலமைச்சர் பதவிக்கு இம்ரான் போட்டி?

  • July 21, 2019
  • 450
  • Aroos Samsudeen
பதவி துறக்கவுள்ள 5 முக்கிய இளம் அரசியல்வாதிகள் – கிழக்கு முதலமைச்சர் பதவிக்கு இம்ரான் போட்டி?

மாகாண சபை தேர்தலில் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்களாக போட்டியிட ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் தயாராகி வருவதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

விரைவில் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படும் மாகாண சபை தேர்தலில் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்களாக போட்டியிட சில ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.

இதற்காக அவர்கள் தங்களின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளையும் இராஜினாமா செய்யவுள்ளதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

இதற்கமைய பின்வரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே இதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேல் மாகாணம் – சுஜீவ சேனசிங்க (அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்)

தென் மாகாணம் – புத்திக பத்திரண (பதில் அமைச்சர்)

மத்திய மாகாணம் – வசந்த அலுவிகாரே (இராஜாங்க அமைச்சர்)

வடமேல் மாகாணம் – ஜே.சி. அலவத்துவல (இராஜாங்க அமைச்சர்),

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் மஹ்ரூப் கிழக்கு முதலமைச்சர் பதவிக்கு எனவும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் வட்டாரம் தெரிவிக்கின்றன.

Tags :
comments