செய்திகள்
உத்தியோகத்தர்கள் பற்றாக்குறையால் இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகளுக்கு தடை
  • May 2, 2017
  • 687
உத்தியோகத்தர்கள் பற்றாக்குறையால் இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகளுக்கு தடை

விசாரணை உத்தியோகத்தர்களுக்குப் பற்றாக்குறை நிலவுவதால் இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கு […]

Read Full Article